Wykorzystać kamień
już w sprzedaży
Wykorzystać kamień

Spis treści

 1. WPROWADZENIE ...7
 2. GEOLOGIA A ŚRODOWISKO ...13
 3. BUDOWA I EWOLUCJA ZIEMI ...17
 4. PROCESY GEOLOGICZNE ...29
  • 4.1. Procesy endogeniczne ...29
   • 4.1.1. Diastrofizm ...30
   • 4.1.2. Magmatyzm ...32 pobierz (715 kB)
   • 4.1.3. Metamorfizm ...34
  • 4.2. Procesy egzogeniczne ...36
   • 4.2.1. Wietrzenie ...36
   • 4.2.2. Erozja ...38
   • 4.2.3. Powierzchniowe ruchy masowe ...44
   • 4.2.4. Transport i sedymentacja ...46
   • 4.2.5. Diageneza ...50
 5. SKAŁY I ICH RODZAJE ...53
  • 5.1. Skały magmowe ...54 pobierz (845 kB)
  • 5.2. Skały osadowe ...58
  • 5.3. Skały metamorficzne ...64
  • 5.4. Obieg materii skalnej w przyrodzie ...68
 6. CZAS GEOLOGICZNY ...71
 7. OBIEG WODY W SKAŁACH. ZJAWISKA KRASOWE ...77
 8. PRODUKTY WIETRZENIA
  I ICH WYKORZYSTANIE ...83 pobierz (81 kB)
 9. SYNANTROPIZACJA ŚRODOWISKA ...91
 10. PROBLEM SKAŻENIA ŚRODOWISKA ...97
  • 10.1. Problem skażenia wód ...97
  • 10.2. Zanieczyszczenie powietrza ...99
  • 10.3. Kwaśne deszcze ...100
  • 10.4. Efekt cieplarniany ...103
 11. DETERIORACJA MATERIAŁÓW SKALNYCH
  I JEJ PRZECIWDZIAŁANIE ...107 pobierz (824 kB)
 12. WYSTĘPOWANIE SKAŁ OZDOBNYCH W POLSCE ...117
  • 12.1. Granity ...118
  • 12.2. Piaskowce ...121
  • 12.3. Wapienie ...126
  • 12.4. Marmury ...129
  • 12.5. Serpentynity ...131
 13. HISTORIA KAMIENIA W BUDOWNICTWIE ...133
 14. BUDOWLANY PODZIAŁ KAMIENI ...139
  pobierz  (811 kB)
 15. PRZYGOTOWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA ...145
 16. STOSOWANIE KAMIENIA WE WNĘTRZACH ...159
 17. STOSOWANIE KAMIENIA NA ZEWNĄTRZ ...173
  • 17.1. Posadzki zewnętrzne i schody ...175
   pobierz  (831 kB)
  • 17.2. Okładzinowe elewacje kamienne ...181
  • 17.3. Kamień w ogrodzie ...199
 18. BŁĘDY I USTERKI OKŁADZIN KAMIENNYCH ORAZ ICH NAPRAWA ...203
 19. CHEMIA DLA KAMIENIA ...211
 20. PROJEKTOWANIE OKŁADZIN KAMIENNYCH ...215
 21. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY TECHNICZNE ...221
  pobierz  (43 kB)
 1. SPIS LITERATURY PODSTAWOWEJ ...231
 2. SŁOWNIK TERMINÓW POCHODZENIA OBCEGO ...237
 
© 2006 - 2013 by Studio JASA, http://www.studioJASA.pl
hosting: http://www.umbrella-hosting.pl