Wykorzystać kamień
już w sprzedaży
Wykorzystać kamień

O książce

"Książka jest niewątpliwie pozycją oczekiwaną i niesłychanie aktualną. Jest znakomitym podręcznikiem. Może z niego korzystać zarówno ktoś, kto chce znaleźć szybką i wyraźną odpowiedź na konkretne pytanie praktyczne, jak i ktoś, kto pragnie zdobyć szerszą i głębszą wiedzę o istocie, pochodzeniu i cechach tak bogatego w formy, a zarazem w olbrzymiej większości przypadków najtrwalszego materiału."

prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

"Jest to wartościowe, podręcznikowe, popularno-naukowe opracowanie adresowane do użytkowników kamienia, obejmujące zagadnienia powstawania i pochodzenia skał, ich wydobycia, przeróbki i zastosowania jako kamienia budowlanego do różnych celów."

prof. dr inż. Krzysztof Birkenmajer
geolog, członek rzeczywisty PAN

Wiedza dwóch autorów oraz połączenie teorii i praktyki umożliwiły powstanie podręcznika adresowanego do wszystkich, którzy mają do czynienia z kamieniem. Do tych, którzy chcieliby poszerzyć zasób swoich wiadomości na temat skał, ich pochodzenia, wydobycia i przetwarzania. Do tych, którzy będą projektować lub już zajmują się projektowaniem, a czują niedosyt wiedzy o coraz popularniejszych we współczesnym budownictwie kamieniach. Do ludzi, którzy używają materiału kamiennego na budowach, w ogrodach czy w architekturze krajobrazu a nie zawsze wiedzą, jak należy z nim postępować albo czego można się spodziewać po kamieniu.

Książka polecana jest pracownikom firm zajmujących się produkcją i montażem elementów kamiennych, aby rozbudowali swoją wiedzę i świadomość w zakresie genezy materiału, z którym pracują i umieli przewidzieć skutki swoich działań w kamieniu. I wreszcie adresowana jest do osób, od których zależą decyzje czy w ogóle zastosować kamień, a jeżeli tak, to jakiego kamienia użyć w danym przypadku. Publikacja będzie również przydatna wszystkim tym, którzy w swoim domu lub zarządzanym obiekcie mają kamień, a chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o jego pochodzeniu, o obchodzeniu się z nim oraz o jego pielęgnacji i konserwacji.

 
© 2006 - 2013 by Studio JASA, http://www.studioJASA.pl
hosting: http://www.umbrella-hosting.pl